Liečivé huby Quadra Synergy

Sme malá rodinná manufaktúra a snažíme sa hubám porozumieť do hĺbky od “kolísky”. Je to beh na dlhé trate a naším poslaním je ovplyvniť životné prostredie a zdravie. Celý výskumný a výrobný proces máme vo vlastnej réžii a zodpovedáme zaň. Vo výrobe nepoužívame žiadne GMO, ani chemické látky a sme v režime organického poľnohospodárstva BIO.

Máme poznatky z rôznych smerov tradičnej a alternatívnej medicíny. Analyzujeme rešerše vedeckých článkov z celého sveta na tému účinkov húb pre zdravie človeka a zvierat.

Pestujeme si vlastnú surovinu – rôznych druhov známych aj menej známych liečivých húb od počiatku. Vytvárame si vlastnú banku materských mycéliových kultúr, čo nemalou mierou ovplyvňuje finálny produkt.

Zmeriavame sa na kultiváciu húb vyskytujúcich sa v našich, slovenských lesoch.

Celá výroba, výskum aj vývoj je situovaná na Slovensku. Nekupujeme huby neznámeho pôvodu a neznámeho spôsobu manipulácie so základnou surovinou. Sami si ich vypestujeme a šetrne spracujeme. Výskum a inovácie sú iba čerešničkou. Podstata výroby je výsledkom dlhoročných procesov výskumu a vývoja.

Zdravie ľudí a zvierat

Uplatňujeme tisícročné poznatky alternatívnej medicíny s poznatkami moderných vedeckých štúdií
+ Vlastná produkcia liečivých húb od A-Z

Ekológia

Výskumná činnosť – huby rozkladajú rôzne druhy ropných a iných druhov odpadových látok (aktuálne financujeme z vlastných zdrojov – prebieha pomalším tempom, ako by bolo žiadúce s ohľadom na kritický stav životného prostredia. Budeme radi keď nás podporíte.

Viac informácii o využití húb v ekológii << Nájdete tu

Zaoberáme sa optimalizáciou zloženia substrátov na rast s cieľom dosahovať najvyšší stupeň výživných látok. Vyvíjame substráty, ktoré synergickým efektom podporujú obsah výživných látok vo výslednom produkte. Aj tu kladieme dôraz na pôvod a kvalitu substrátu. Používame výhradne substráty v BIO kvalite bez obsahu akýchkoľvek chemických látok.

Ako príklad uvádzame exkluzívny produkt:
100% Huba Ganoderma lucidum (Reishi)

Rast húb nie je možné nijako urýchliť, preto produktov máme iba obmedzené množstvo. Vzhľadom na veľký záujem o naše produkty je aktuálne väčšina z nich dostupná len na objednávku. Aby sme zabezpečili rovnomernú distribúciu medzi tých ľudí, ktorý to najviac potrebujú a zároveň v dostatočnom, odporúčanom množstve.

Ostatné produkty sú na objednávku >>

Šetrným spôsobom spracovávame finálne produkty tak, aby sme zachovali najväčší možný podiel zdraviu prospešných látok. Dosahujeme to kaskádovým sušením a mletím priamo pri predpísanej teplote v akej rastú samotné druhy húb. Dlhoročný výskum je Know-How spoločnosti. Máme uzavretý výrobný cyklus a neznečisťujeme životné prostredie.

Huby kultivujeme v sterilných podmienkach. Výsledný produkt má aktivitu (obsah) vody nižšiu ako 0.65AV čím sú vytvorené podmienky pre zamedzenie rastu a rozmnožovanie akýchkoľvek iných patogénnych plesní, baktérií, kvasiniek a podobne.

Nahliadnite s nami do procesu pestovania liečivých húb >>

Doporučujem ľuďom s ohľadom na ich zdravie, ktorí veria účinkom húb a uvažujú nad ich kúpou, aby sa nedali zlákať podozrivo nízkou cenou, dôkladne si preverili zdroj pôvodu a nezameriavali sa len na druhoradých spracovateľov finálnych výrobkov (napr. kapsúl, čajov, kávy a pod.), priekupníkov a distribútorov, ktorí nemajú ani šajnu o podstate základnej suroviny.

História spoločnosti

2022
Odštartovanie predaja liečivých húb pre zdravie ľudí a zvierat na Slovensku.

2021-22
Vystavovanie na EXPO 2020 (Dubaj) v blokoch: Climate & Biodiversity (03-15.10.2021), Golden Jubilee (05-11.12.2021) and Water (20-26.03.2021).

2021
Nepodpísanie schváleného výskumného projektu v astronomickej výške …€ (Dôvod: lebo…).

2018
Vystavovanie na Gulfood (Dubaj).

2017
Kultivácia viacerých druhov liečivých s využitím pre zdravie a ďalších druhov s potenciálom rozkladať 7 druhov plastov, motorového oleja a iných druhov odpadu.

2015-16
Pestovanie vlastnej základnej suroviny liečivých húb + objavenie potenciálu húb rozkladať odpadové látky rôzneho druhu – orientácia na výskum.

2014
Prvé nesmelé pestovateľské pokusy s hubami.

2013
Vzdelávanie sa v oblasti možností pestovania liečivých húb.

2010-16
Vystavovateľská činnosť na svetových výstavách Biofach (Norinberg) – opakovane, CPhI (Paríž), Vitafood (Ženeva) – opakovane.

Zastavenie nákupu suroviny z Číny pri zistení mikrobiálnej nečistoty, nevhodnými zásahmi do suroviny, podozrením na ožarovanie, chemickou úpravou + obsah ťažkých kovov a pesticídov aj pri deklarovaní BIO kvality suroviny – Odpad a strata.

2009-10
Nákup suroviny sušených húb z Číny.

Kúpa použitej technológie za účelom spracovania a finalizácie produktov z húb.

2008
🤝 Založenie spoločnosti.

Počiatky
Štúdium tradičnej čínskej medicíny, Ájurvédy a Tantry.

Objavenie húb, resp. huby si nás vybrali a prizvali do svojho sveta.