Pestovanie húb

Najlepší genetický materiál z prírody

Tvoríme si vlastnú hubovú banku materských kultúr. Izolujeme ich buď z prírody, alebo nami vypestovaných plodníc. Na agarových médiach ich uschovávame v chladnom prostredí a a v pravidelných intervaloch preočkujeme, aby sa nezvrhla akosť. Materská kultúra je samotný základ a predpoklad vplívajúci na kvalitatívne parameter rastu a finálneho produktu.

Pestujeme vlastnú surovinu Bio technické konope na ktorú následne očkujeme hubu Ganoderma lucidum (Reishi). Ideme síce obklukou a ťažšou cestou, ale len tak si môžeme ošetriť TOP kvalitu nami vypestovaných vstupných surovín, ktoré ovplyvňujú finálny produkt. Kvalita s pridanou hodnotou budovaná nekompromisne na pevných základoch, lebo robíme veci od počiatku poctivo tak ako by sa mali robiť bez skratiek.

Manipulácia s materskou mycéliovou kultúrou pred očkovaním
Kultivačný proces rastu húb

Kultivačný proces rastu húb prebieha v kontrolovaných sterilných podmienkach v sklenených pohároch bez nežiadúcich vplyvov vonkajšieho prostredia z ktorého by pri znečistení mohli huby absorbovať toxické a cudzorodé látky. Poháre sú recyklovateľné – neznečisťujeme prírodu odpadom.

Materské mycéliové kultúry pestovaných druhov húb
Nalievanie vysterilizovaného agaru do Petriho misiek
Mladé zárodky plodníc Auricularia Auricula

Vypestované huby sú spracované šetrným spôsobom, aby nedošlo ku znehodnoteniu základnej suroviny vypestovaných húb. Samotné huby sušíme za studena pri nízkej teplote. Zostanú tak aktívne aj po jej vysušení, nie sú mŕtve. Vydajú tak zo seba najviac živín. Sú tu síce kladené vysoké nároky na náklady, ale samotný výsledný produkt je živý a funkčný.

Sušíme pri teplote do 30°C pomalým odkladným etapovým procesom, čím ostane samotná huba živá. Len takto môže odovzdať celí svoj potenciál. Veľký zreteľ je kladený na hygienu, lebo v tejto etape by za zlých hygienických podmienok mohlo dôjsť ku kontaminácii základnej suroviny cudzorodými látkami z prostredia.

Výsledný produkt má aktivitu (obsah) vody nižšiu ako 0.65AV čím sú vytvorené podmienky pre zamedzenie rastu a rozmnožovanie akýchkoľvek iných patogénnych plesní, baktérií, kvasiniek a iných cudzorodých látok.

Nami vypestované a spracované suroviny

Melieme na tradičnom kamennom mlyne v štyroch odložených etapách mletia, aby sa surovina nezahrievala.

Lisovanie do formy hríbikovej tablet realizujeme na rotorovom tabletovom lise. Tablety sú lisované bez použitia technických, syntetických ani iných podporných chemických látok. Princíp lisovania bol vyvíjaný približne 10 rokov a je stále zdokonalovaný. Je to presná trpezlivá práca s využitím princípov fyziologických veličín: tlak, vlhkosť, sypná hmotnosť…

Interne na Kitoch testujeme prípadný výskyt cudzorodých látok na každej šarži.

Balenie realizujeme tým spôsobom, aby sme neznečisťovali prírodu odpadmi.

Výsledky našej práce

Ako príklad uvádzame exkluzívny produkt:
<< 100% Huba Ganoderma lucidum (Reishi)

 

Rast húb nie je možné nijako urýchliť, preto produktov máme iba obmedzené množstvo. Vzhľadom na veľký záujem o naše produkty je aktuálne väčšina z nich dostupná len na objednávku. Aby sme zabezpečili rovnomernú distribúciu medzi tých ľudí, ktorý to najviac potrebujú a zároveň v dostatočnom, odporúčanom množstve.

 

Prezrite si náš >> ponukový list <<