Kontakt

Napíšte nám

  Vaše meno

  Váš e-mail

  Poštová adresa

  Hradská 50,
  821 07 Bratislava

  TELEFÓN:

  +421 903 243 910
  Ing. Dugovič Andrej

  E-MAIL:

  info@duugy.com

  Údaje spoločnosti

  Obchodné meno: QUADRA SYNERGY, s.r.o.

  Registrácia: Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.33272/S

  So sídlom: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica

  IČO: 43992421
  DIČ: 2022564918
  IČDPH: SK2022564918

  Názov účtu: QUADRA SYNERGY, s.r.o.
  IBAN: SK35 0900 0000 0006 3365 8566
  BIC SWIFT kód: GIBASKBX
  Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
  Číslo účtu: 0633658566