Spoznajte silu Liečivých húb

Našim poslaním je uplatniť poznatky o hubách pre zdravie a ekológiu.
Liečivými hubami sa zaoberáme vyše 15 rokov.

Sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať Slovensko pred celým svetom

Aktuálne môžete náš výskum vidieť naživo na svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj, kde prezentujeme náš výskum zameraný predovšetkým na úžasné vlastnosti húb absorbovať odpady.

Viac na >> www.duugy.com

Uvádzame exkluzívny produkt

B i o   G a n o d e r m a   l u c i d u m   (100% Reishi)

Sme priami pestovatelia liečivých húb

Na základe vlastného výskumu cielene vyvíjame inovatívne produkty a zdokonaľujeme technologické postupy s cieľom dosahovať najvyšší stupeň výživných látok. Veľký dôraz kladieme na zdravie a ekológiu.

Vyvinuli sme vlastné ekologické obaly, ktoré môžu byť použité ako krmovina, potrava alebo ekologické hnojivo.