Záručný list na Terapiu z liečivých húb

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš výrobok z liečivých húb pestovaných v ekologickom poľnohospodárstve, ktoré spĺňa všetky podmienky farmaceutických kvalitatívnych štandardov. So zakúpeným výrobkom sa Vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky.

Sme schopní Vám poskytnúť záruku za náš funkčný výrobok v prípade nezlepšenia vášho zdravotného stavu počas pravidelného doporučeného užívania. Každému, kto sa rozhodne vyskúšať účinok húb nami odporúčaným spôsobom garantujeme, že dosiahne pozitívny vplyv na svoje zdravie a rovnováhu tela a ducha. Podmienkou je dodržanie odporúčaného spôsobu užívania. Pri nedodržaní uvedených zásad nemôže byť akákoľvek Vaša reklamácia uznaná.



Záručná doba:

Pozitívny účinok z liečivých húb sa môže prejaviť a naplno rozvinúť až po dobratí celého balenia a pravidelnom užívaní.

Preto sme záručnú dobu stanovili:


 • na 5 týždňov u samostatných baleniach dóz od zakúpenia tovaru
 • na 4 mesiace u veľkého balenia Terapie z liečivých húb pre ženy a mužov od zakúpenia tovaru.


V prípade, že sa váš zdravotný stav nezlepšil napriek dodržaniu odporúčaní o spôsobe a čase užívania, zašlite nám svoje čestné prehlásenie a k zásielke priložte požadované doklady.



Doporučené užívanie a nežiaduce účinky:

Doporučujeme užívať 3x1 tabletu denne, ktorú je treba zapiť dostatočným množstvom vody. Ak sa na začiatku užívania (5-10 dní) prejavia ťažkosti spojené s pocitom ťažoby alebo vyrážkami (prejavy detoxikácie),  znížte dávkovanie na 2x1 tabletu alebo 1 tabletu denne.
Následne zvyšujte dávkovanie až dosiahnete doporučené užívanie.

O nežiaducich vedľajších účinkoch počas užívania nás neváhajte bezodkladne informovať.


Podmienky reklamácie:

 • prípadná reklamácia musí byť uplatnená u nás osobne, alebo poštou
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, prázdne alebo nedobraté balenie a záručný list po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.


Záruka sa nevzťahuje ak:

 • Počas užívania boli užívané alkoholické nápoje vo veľkej miere
 • Boli užívané drogy ani iné psychotropné látky
 • Boli s liečivými hubami užívané antibiotiká
 • Som nedbal na vyvážené a pravidelné stravovanie minimálne 5 krát denne
 • Som nedodržiaval pitný režim s minimálnym príjmom 2,5 litra tekutín denne
 • Som nedodržal doporučený spôsob užívania a neužíval výrobok pravidelne
 • Nemám doklad o zaplatení
 • Obaly (dózy aj krabičku) z prázdnych spotrebovaných výrobkoch


Spôsoby vybavenia uznanej reklamácie:

 1. Zámena výrobku za iný na základe zistenia zdravotného stavu
 2. Vrátením peňazí poštou, alebo na účet



QUADRA SYNERGY, s.r.o., Hradská 50, 821 07 Bratislava, infolinka 0903/243910
Získaj ebook "Liečivé huby pre zdravie" úplne zadarmo stiahni si ebook