RSS feedhttp://www.liecivehuby.sk/pokushttp://www.liecivehuby.sk/2015/9/9/pokushttp://www.liecivehuby.sk/2015/9/9/pokusblablablaaaaa<br /><br /><br />Wed, 09 Sep 2015 14:05:09 +0000Vianočná akciahttp://www.liecivehuby.sk/2013/12/5/vianocna-akciahttp://www.liecivehuby.sk/2013/12/5/vianocna-akciaTerapy z liečivýh húb<br /><ul><li>Bez vedľaj&scaron;&iacute;ch &uacute;činkov</li><li>Po&scaron;tovn&eacute; a baln&eacute; v r&aacute;mci SR zdarma</li><li>Balenie Hlivy ustricovej pre deti gr&aacute;tis</li><li>V&nbsp;pr&iacute;pade nespokojnosti garancia vr&aacute;tenia peňaz&iacute;</li></ul><strong>K&uacute;piť teraz</strong>Thu, 05 Dec 2013 08:58:01 +0000Sú vaše huby naozaj v 100% Bio kvalite?http://www.liecivehuby.sk/2013/6/18/su-vase-huby-naozaj-v-100-bio-kvalitehttp://www.liecivehuby.sk/2013/6/18/su-vase-huby-naozaj-v-100-bio-kvalite<p>Pekn&yacute; deň chcem sa op&yacute;tať či s&uacute; naozaj 100 bio va&scaron;e v&yacute;robky<br />vďaka<br />Monika<br /><br /><em>Dobr&yacute; deň Monika.</em><br /><em>Na z&aacute;klade na&scaron;ich dlhodob&yacute;ch sk&uacute;senost&iacute; a vedek&yacute;ch expert&iacute;z, &nbsp;možeme potvrdiť bio p&ocirc;vod a bio produkciu v&scaron;etk&yacute;ch na&scaron;ich vy&yacute;obkov. Sme držiteľmi certifik&aacute;tov &nbsp;Naturalis Sk a IMO Control, ktor&eacute; sa vyd&aacute;vaj&uacute; len po splnen&iacute; striktn&yacute;ch podmienok pre dan&yacute; odbor.</em><br /><em>V pripade nejasnost&iacute; n&aacute;s nev&aacute;hajte kontaktovať.</em><br /><em>S pozdravom,</em><br /><br /><em> Andrej Dugovič</em></p>Tue, 18 Jun 2013 11:29:06 +0000Môžu liečivé huby pomôcť pri alergii a astme?http://www.liecivehuby.sk/2013/6/18/mozu-liecive-huby-pomoct-pri-alergii-a-astmehttp://www.liecivehuby.sk/2013/6/18/mozu-liecive-huby-pomoct-pri-alergii-a-astme<p>Dobr&yacute; deň, ja by mala jednu d&ocirc;ležit&uacute; ot&aacute;zku. M&ocirc;jmu manželovi povedala imunologička, že jeho alergia a astma, ktor&yacute;mi trp&iacute; už nejak&yacute;ch 10 rokov, je sp&ocirc;soben&aacute; nedostatkom tr&aacute;viacich enz&yacute;mov, tak by som sa chcela op&yacute;tať, či aj tieto huby by mu mohli pom&ocirc;cť, a ak &aacute;no, tak kde by som to vedela zohnať, veľmi by som mu chcela pom&ocirc;cť, lebo sa už roky tr&aacute;pi, žiadna liečba nie je &uacute;činn&aacute;, cel&eacute; roky ho liečili na alergiu a astmu a nakoniec po toľk&yacute;ch rokoch zistia z krvi, že s&uacute; na vine enz&yacute;my. Neviem, či je to možn&eacute;, ale netvrd&iacute;m, že never&iacute;m, len je toho už veľa na neho, celoročne m&aacute; n&aacute;dchu, ale tak pr&iacute;&scaron;ern&uacute;, že si vreckovku nem&ocirc;že počas niekoľk&yacute;ch dn&iacute; ani dať preč od nosa, d&yacute;chavičnosť, z&aacute;chvaty, lieky nezaberaj&uacute;, no proste, to by musel niekto vidieť, ak&eacute; je to stra&scaron;n&eacute; a neviete mu pom&ocirc;cť. V tak&yacute;chto dňoch mus&iacute; ležať, aby mu netiekol nos, aby sa nedusil, tak V&aacute;s pros&iacute;m, ak by ste mi vedeli nejako poradiť, ja V&aacute;m budem nesmierne vďačn&aacute;, inak manžel m&aacute; 47 rokov a alergia sa u neho prejavila až po tridsiatke, dovtedy nič tak&eacute; nepoznal. Ďakujem V&aacute;m za ak&uacute;koľvek odozvu, kr&aacute;sny deň prajem a ost&aacute;vam s pozdravom.<br /><br /><em>Vazena pani Sab&oacute;ov&aacute;.<br />Dakujem za strpenie s&nbsp;odpovedou, odpovede vybavujeme porade tak ako prisli.<br />&nbsp;<br />Neviem ci nase huby mozu Vasmu manzelovi pomoct a&nbsp;uplne odstranit zdravotne potiaze. Organizmus kazdeho z&nbsp;nas je jedinecny a&nbsp;zlozity. Bez podrobnej diagnostiky sa to urcit neda. Prava pricina moze tkviet niekde uplne inde. Napr. psychika a&nbsp;emocie, strava...<br />Ja som sa zacal &nbsp;s&nbsp;hubami zaoberat, ked som mal diagnostikovanu astmu a&nbsp;alergie na takmer uplne vsetko. Ked mi robili alergicke testy, celu ruku som mal napuchnutu. Bolo to asi pred 8 rokmi.<br />Viem, ze alergie a&nbsp;astmu mam, ale vobec nechodim alergologovi. Citim sa dobre.<br />Liecive huby funguju komplexne a&nbsp;na kazdeho posobia inac. Startuju samoozdravne procesy, nasavaju jedovate latky..., a&nbsp;pridavaju mnozstvo zdraviu prospesnych latok. Vo vychodnej medicine su pouzivane a&nbsp;uznavane po tisicrocia.<br />&nbsp;<br />Ak chcete vyskusat liecive huby, nevahajte ma kontaktovat. Pekny den<br />Andrej Dugovic 0903243910<br />P.S. Ich ucinok sa nedostavuje okamzite, ale po par mesiacoch, avsak pretrvava.</em></p>Tue, 18 Jun 2013 11:25:28 +0000O nás - footerhttp://www.liecivehuby.sk/2013/5/23/o-nas-footerhttp://www.liecivehuby.sk/2013/5/23/o-nas-footerLiečiv&yacute;mi hubami sme sa začali zaoberať v snahe pom&ocirc;cť rodine a bl&iacute;zkym n&aacute;jsť možnosti liečby na diagn&oacute;zy, pri ktor&yacute;ch z&aacute;padn&aacute; medic&iacute;na zlyh&aacute;va. Hľadali sme a na&scaron;li sme cestu, ktor&aacute; je st&aacute;ročiami overen&aacute; v tradičnej v&yacute;chodnej medic&iacute;ne. Pri&scaron;li sme na trh s liečiv&yacute;mi hubami v BIO kvalite. Na&scaron;e produkty s&uacute; vyr&aacute;ban&eacute; z v&yacute;berov&yacute;ch dozret&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b s ukončenou f&aacute;zou v&yacute;voja. Preč&iacute;tajte si viacThu, 23 May 2013 12:51:46 +0000Staňte sa členomhttp://www.liecivehuby.sk/2013/5/23/stante-sa-clenomhttp://www.liecivehuby.sk/2013/5/23/stante-sa-clenom<p class="center">Klub z&aacute;kazn&iacute;kov QUADRA SYNERGY v&aacute;m umožňuje jednoduchou registr&aacute;ciou z&iacute;skať v&yacute;hodn&eacute; zľavy na produkty spoločnosti Quadra Synergy.</p><div id="ribbon-1"><h3>Čo z&iacute;skate členstvom v klube?</h3></div><div id="member-info"><ul><li>možnosť využ&iacute;vať až <strong>30% zľavy vo vernostnom syst&eacute;me</strong>,</li><li>akt&iacute;vnu podporu a odborn&eacute; poradenstvo - osobn&eacute;, telefonick&eacute; a emailov&eacute;,</li><li>možnosť z&uacute;častniť sa na&scaron;ich&nbsp;pravideln&yacute;ch semin&aacute;rov a &scaron;kolen&iacute;,</li><li>pravideln&eacute; inform&aacute;cie o&nbsp;liečiv&yacute;ch hub&aacute;ch, čl&aacute;nky a&nbsp;rady priamo do v&aacute;&scaron;ho e-mailu,</li><li>okamžit&eacute; inform&aacute;cie o&nbsp;akci&aacute;ch na liečiv&eacute; huby,</li><li>r&yacute;chlej&scaron;ie a pohodlnej&scaron;ie nakupovanie.</li></ul></div><div id="become-member-wrapper">member<br /><div id="become-member">Zaregistrujte sa a staňte sa členom klubu QUADRA SYNERGY</div><div class="clear">&nbsp;</div></div><div id="ribbon-2"><div class="line">&nbsp;</div><h3>Z&iacute;skajte zľavy až do v&yacute;&scaron;ky 30%</h3><div class="line">&nbsp;</div><div class="clear">&nbsp;</div></div><div id="discount"><br /><div id="discount-1"><p><span class="orange">10%</span><br />zľava za n&aacute;kupy<br />nad 150 eur</p></div><div id="discount-2"><p>Za každ&eacute;ho registrovan&eacute;ho člena, ktor&eacute;ho pozvete<br />pomocou k&oacute;du, ktor&yacute; n&aacute;jdete sekcii &quot;M&ocirc;j &uacute;čet&quot; v<br />z&aacute;ložke &quot;Pozvať nov&eacute;ho člena&quot;, z&iacute;skate<br />5% zľavu až do v&yacute;&scaron;ky <span class="orange">20%</span></p></div><div class="clear">&nbsp;</div></div><div id="ribbon-3"><div class="line">&nbsp;</div><h3>30%</h3><div class="line">&nbsp;</div><div class="clear">&nbsp;</div></div>Thu, 23 May 2013 12:37:32 +0000Domovhttp://www.liecivehuby.sk/2013/2/11/domovhttp://www.liecivehuby.sk/2013/2/11/domov<div class="home-left-article"><h3>Odstr&aacute;ňte najprv pr&iacute;činu</h3><p class="art-content">Liečiv&eacute; huby s&uacute; už viac ako 3000 rokov najkomplexnej&scaron;&iacute;m zdrojom životodarn&yacute;ch l&aacute;tok potrebn&yacute;ch pre zdrav&yacute; v&yacute;voj ľudsk&eacute;ho organizmu. Unik&aacute;tnym vlastnostiam h&uacute;b je už po st&aacute;ročia pripisovan&yacute; vplyv na dlhovekosť a zdravie človeka. Pom&aacute;haj&uacute; zlep&scaron;ovať biologick&eacute; funkcie n&aacute;&scaron;ho organizmu a prispievaj&uacute; k celkovej du&scaron;evnej a fyzickej pohode. Liečiv&eacute; huby od Quadra Synergy s&uacute; spracovan&eacute; na Slovensku z dozret&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b. Doprajte si liečiv&eacute; huby v 100% Bio kvalite aj Vy.</p></div><div class="home-right-youtube">Liečivé huby reishi<br /></div><div class="clear">&nbsp;</div><p class="home-middle-text">Su&scaron;en&eacute; huby v 100% Bio kvalite spracov&aacute;vame do tabliet z h&uacute;b &ndash; Hliva &uacute;stricov&aacute;, Reishi, Maitake a Shitake.<br />Ak pociťujete &uacute;navu, stres či nedok&aacute;žete odolať takmer žiadnej chorobe. Sk&uacute;ste liečiv&eacute; huby!</p><div class="home-bottom-banners"><div class="home-banner home-banner-1"><div class="home-bottom-bg">&nbsp;</div><p>Bez vedľaj&scaron;&iacute;ch &uacute;činkov</p></div><div class="home-banner home-banner-2"><div class="home-bottom-bg">&nbsp;</div><p>100% BIO kvalita</p></div><div class="home-banner home-banner-3"><div class="home-bottom-bg">&nbsp;</div><p>Vyroben&eacute; na SLOVENSKU</p></div><div class="home-banner home-banner-4"><div class="home-bottom-bg">&nbsp;</div><p>GARANCIA vr&aacute;tenia peňaz&iacute;</p></div><div class="clear">&nbsp;</div></div>Mon, 11 Feb 2013 18:54:59 +0000Staň sa partneromhttp://www.liecivehuby.sk/2013/2/4/stan-sa-partneromhttp://www.liecivehuby.sk/2013/2/4/stan-sa-partnerom<div id="partners-content"><p>Spolupr&aacute;ca so spoločnosťou QUADRA SYNERGY pon&uacute;ka nielen možnosť distrib&uacute;cie na&scaron;ich produktov s n&aacute;kupom za veľkoobchodn&eacute; ceny, ale aj množstvo in&yacute;ch v&yacute;hod.</p>img<br /><div id="orange-star">img<br /></div><h2>Prov&iacute;zie</h2><p>Prov&iacute;zia a sp&auml;tn&aacute; marža sa kumuluje a je možn&eacute; ju čerpať na ďal&scaron;ie n&aacute;kupy alebo si ju nechať uhradiť na v&aacute;&scaron; &uacute;čet. Podmienkou uhradenia sp&auml;tnej marže je prekročenie hranice 150 eur. O vyplatenie nazbieran&yacute;ch finančn&yacute;ch prostriedkov n&aacute;s kontaktujte emailom na info@liecivehuby.sk.</p><p>Do prekročenia hranice 150 eur sa nazbieran&aacute; hodnota sp&auml;tnej marže na va&scaron;om partnerskom &uacute;čte m&ocirc;že použ&iacute;vať ako bonus na k&uacute;pu na&scaron;ich produktov.</p><p>Odporučen&iacute;m rozumieme proces, pri ktorom sa stane vami odporučen&yacute; registrovan&yacute; už&iacute;vateľ partnerom spoločnosti Quadra Synergy.</p><h2>Ďaľ&scaron;ie v&yacute;hody</h2><ul><li>z&iacute;skajte možnosť ďalej pred&aacute;vať na&scaron;e v&yacute;robky</li><li>nakupujte za veľkoobchodn&eacute; ceny</li><li>z&iacute;skajte atrakt&iacute;vne vratn&eacute; bonusy</li><li>z&uacute;častnite sa na&scaron;ich semin&aacute;rov a &scaron;kolen&iacute;</li><li>budujte vlastn&uacute; sieť predajcov</li><li>zarobte na odpor&uacute;čan&iacute; na&scaron;ich v&yacute;robkov</li></ul><p>V pr&iacute;pade z&aacute;ujmu o partnerstvo n&aacute;s kontaktujte emailom na adrese info@liecivehuby.sk alebo telefonicky na č&iacute;sle <span class="orange">0903 243 910</span>. Radi zodpovieme na v&scaron;etky va&scaron;e ot&aacute;zky.</p></div>Mon, 04 Feb 2013 14:16:23 +0000Gratulujeme výhercom celoročnej súťaže spoločnosti Quadra Synergyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/12/22/gratulujeme-vyhercom-celorocnej-sutaze-spolocnosti-quadra-synergyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/12/22/gratulujeme-vyhercom-celorocnej-sutaze-spolocnosti-quadra-synergy<center><h3 >V&yacute;hercami celoročnej s&uacute;ťaže spoločnosti Quadra Synergy v roku 2012 s&uacute;:</h3><br /><ul><li >V&iacute;kendov&yacute; pobyt v hotely Boboty pre dve osoby vyhral J&aacute;n M. z Ilavy.</li><li >Thajsk&uacute; mas&aacute;ž pre dve osoby v Green Lotus vyhr&aacute;va Andrej B. z Bratislavy.</li><li >Diagnostiku zdravotn&eacute;ho stavu tradičnou č&iacute;nskou medic&iacute;nou z&iacute;skava Miroslav Z.</li><li >Balenie liečiv&yacute;ch h&uacute;b od spoločnosti Quadra Synergy vyhr&aacute;va Tatiana S. a Dagobert G.</li></ul><p ><br />V&yacute;hercom gratulujeme.</p></center>Sat, 22 Dec 2012 17:32:33 +0000Maitake – tancujúca hubahttp://www.liecivehuby.sk/2012/10/9/maitake-tancujuca-hubahttp://www.liecivehuby.sk/2012/10/9/maitake-tancujuca-hubaV&nbsp;predch&aacute;dzaj&uacute;cich čl&aacute;nkoch ste sa mohli doč&iacute;tať o&nbsp;r&ocirc;znych zdravotn&yacute;ch vlastnostiach huby Reishi. Dnes začneme nov&yacute; seri&aacute;l, tentoraz o&nbsp;hube Maitake, ktor&aacute; je zn&aacute;ma nielen svojimi zdravotn&yacute;mi &uacute;činkami, ale aj ako gurm&aacute;nska poch&uacute;ťka.Tue, 09 Oct 2012 10:32:56 +0000Ako predísť chrípkovej epidémiihttp://www.liecivehuby.sk/2012/9/27/ako-predist-chripkovej-epidemiihttp://www.liecivehuby.sk/2012/9/27/ako-predist-chripkovej-epidemiiPri&scaron;iel čas chr&iacute;pkovej epid&eacute;mie oznamuj&uacute; spr&aacute;vy. Opakovane tu je chr&iacute;pka rok čo rok. Ideme na nejak&eacute; verejn&eacute; pr&iacute;stupn&eacute; miesto a&nbsp;stač&iacute;, že tam niekto k&yacute;chne a&nbsp;už sa zač&iacute;na &scaron;&iacute;riť v&iacute;rus, alebo infekcia.Thu, 27 Sep 2012 13:31:49 +0000Kde sa dozviem viac informácií o liečivých hubách ?http://www.liecivehuby.sk/2012/9/19/kde-sa-dozviem-viac-informacii-o-liecivych-hubachhttp://www.liecivehuby.sk/2012/9/19/kde-sa-dozviem-viac-informacii-o-liecivych-hubachViac inform&aacute;ci&iacute; o priazniv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b sa dozviete v na&scaron;om e-booku &bdquo;Liečiv&eacute; huby pre zdravie&ldquo; - teraz &uacute;plne zadarmo.<br /><br /><br />Odpovede na najčastej&scaron;ie ot&aacute;zky spracoval kolega Andrej Dugovič.<br />Wed, 19 Sep 2012 13:42:19 +0000Účinky reishi na rakovinu prostatyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/8/28/ucinky-reishi-na-rakovinu-prostatyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/8/28/ucinky-reishi-na-rakovinu-prostaty<p>V&nbsp;predch&aacute;dzaj&uacute;cich čl&aacute;nkoch sme mnoho kr&aacute;t spom&iacute;nali liečiv&eacute; &uacute;činky huby Reishi, teraz sa v&scaron;ak na ne pozrime trocha detailnej&scaron;ie.<br />&nbsp;<br />Za posledn&yacute;ch 40 rokov sa veľa v&yacute;skumu s&uacute;stredilo na sk&uacute;manie liečiv&yacute;ch vlastnost&iacute; r&ocirc;znych plesn&iacute;, ktor&eacute; s&uacute; s v&yacute;nimkou h&uacute;b...</p>Tue, 28 Aug 2012 13:26:22 +0000Reishi – kráľovná adaptogénovhttp://www.liecivehuby.sk/2012/8/27/reishi-kralovna-adaptogenovhttp://www.liecivehuby.sk/2012/8/27/reishi-kralovna-adaptogenov<p>Jednou z&nbsp;veľk&yacute;ch z&aacute;had pr&iacute;rody je adaptogenick&aacute; schopnosť určit&yacute;ch rastl&iacute;n. Adaptog&eacute;n je metabolick&yacute; regul&aacute;tor, ktor&yacute; zvy&scaron;uje schopnosť organizmu prisp&ocirc;sobiť sa environment&aacute;lnym faktorom a zabr&aacute;niť po&scaron;kodeniu vplyvom t&yacute;chto faktorov. Faktory prostredia m&ocirc;žu byť buď fyziologick&eacute; , ako je napr&iacute;klad poranenia alebo starnutie, alebo psychologick&eacute; , ako s&uacute; &uacute;zkosť.</p>Mon, 27 Aug 2012 13:53:01 +0000Ako sa pestuje reishihttp://www.liecivehuby.sk/2012/8/13/ako-sa-pestuje-reishihttp://www.liecivehuby.sk/2012/8/13/ako-sa-pestuje-reishiPo dlh&scaron;ej odmlke sa op&auml;ť vraciame k&nbsp;na&scaron;ej s&eacute;rii čl&aacute;nkov o&nbsp;hube Reishi. V&nbsp;tomto sa dozviete, ako sa Reishi pestuje v&nbsp;umelo vytvoren&yacute;ch podmienkach. Umelo s&iacute;ce neznie pr&iacute;li&scaron; zdravo, ale ako v&scaron;ak sami uvid&iacute;te, nepouž&iacute;vaj&uacute; sa žiadne chemik&aacute;lie, ani pestic&iacute;dy.&nbsp;Napriek tomu sa d&aacute; vypestovať dostatočn&eacute; množstvo tejto vz&aacute;cnej...<br />Mon, 13 Aug 2012 21:49:54 +0000Reishi a jej výskyt v dejináchhttp://www.liecivehuby.sk/2012/7/10/reishi-a-jej-vyskyt-v-dejinachhttp://www.liecivehuby.sk/2012/7/10/reishi-a-jej-vyskyt-v-dejinachDne&scaron;n&yacute; čl&aacute;nok bude o&nbsp;ceste liečivej huby reishi dejinami, najm&auml; dejinami &aacute;zijsk&eacute;ho kontinentu, s&nbsp;ktor&yacute;m je spojen&aacute; už od nepam&auml;ti.<br /><br />Huba reishi m&aacute; na ďalekom v&yacute;chode veľmi dlh&uacute; a v&yacute;znamn&uacute; hist&oacute;riu. Č&iacute;ňania vedeli o&nbsp;jej telesne a&nbsp;du&scaron;evne prospe&scaron;n&yacute;ch vlastnostiach minim&aacute;lne od roku 2975 pred n. l., kedy bol nap&iacute;san&yacute; prv&yacute; ofici&aacute;lny č&iacute;nsky bylinn&yacute; liekopis. Vl&aacute;dnuca elita...Tue, 10 Jul 2012 11:01:00 +0000Všetko o reishihttp://www.liecivehuby.sk/2012/7/2/vsetko-o-reishihttp://www.liecivehuby.sk/2012/7/2/vsetko-o-reishi<p>Liečiv&eacute; &uacute;činky r&ocirc;znych rastl&iacute;n, byl&iacute;n a&nbsp;h&uacute;b s&uacute; v&nbsp;na&scaron;ich končin&aacute;ch zn&aacute;me už od nepam&auml;ti. V&nbsp;tomto a aj v&nbsp;ďal&scaron;&iacute;ch čl&aacute;nkoch si ale povieme o&nbsp;jednej hube, ktorej v&yacute;skyt v pr&iacute;rode je veľmi vz&aacute;cny a&nbsp;m&aacute; mimoriadne liečiv&eacute; &uacute;činky. Je to Reishi - huba, ktor&aacute; pom&aacute;ha ľuďom a&nbsp;prospieva ich zdraviu už tis&iacute;ce rokov.<br /><br />&quot;Reishi&quot; je japonsk&yacute; n&aacute;zov pre plodnicu lesok&ocirc;rovky obyčajnej , jednu z najzn&aacute;mej&scaron;&iacute;ch pr&iacute;rodn&yacute;ch liečiv...</p>Mon, 02 Jul 2012 11:59:37 +0000BIO fórum 2012 v Bratislavehttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/26/bio-forum-2012-v-bratislavehttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/26/bio-forum-2012-v-bratislave<p>BIO produkty nie s&uacute; pre n&aacute;s v Quadra Synergy len predajn&yacute;m artiklom. BIO je hlavne životn&yacute; &scaron;t&yacute;l v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; si v&aacute;žia svoje zdravie a snažia sa svojmu telu dopriať len to najlep&scaron;ie. V tejto dobe, plnej chemick&yacute;ch prepar&aacute;tov, dochucovadiel a r&ocirc;znych n&aacute;hrad jedla je to st&aacute;le ťaž&scaron;ie, na&scaron;ťastie ale nie sme sami.</p><p>Keďže sa radi stretneme s ďal&scaron;&iacute;mi nad&scaron;encami a chceme si vo svete BIO produktov st&aacute;le udržiavať prehľad, z&uacute;častnili sme sa na konferencii BIO f&oacute;rum 2012...</p>Tue, 26 Jun 2012 11:23:13 +0000Lekárnehttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/14/lekarnehttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/14/lekarne<p>&nbsp;</p><h4>Partnersk&eacute; lek&aacute;rne v Bratislave</h4><p>&nbsp;</p><table cellpadding="0" cellspacing="0"><colgroup><col span="3" width="330" /></colgroup><tbody><tr><td width="330">Lek&aacute;reň RUBICON</td><td width="330">Lek&aacute;reň PRI DIVADLE</td><td width="330">Lek&aacute;reň Avion</td></tr><tr><td >Star&eacute; Grunty 24</td><td >Gork&eacute;ho 3</td><td >Flori&aacute;nske n&aacute;m. 2</td></tr><tr><td >Bratislava 4</td><td >Bratislava 1</td><td >Bratislava 1</td></tr><tr><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="3" >&nbsp;</td></tr><tr><td><p >Lek&aacute;reň MY Bratislava</p></td><td >Lek&aacute;reň ROZADOL</td><td >UNIMED s.r.o.</td></tr><tr><td >Kamenn&eacute; n&aacute;mestie 1/A</td><td >Trenčianska 56/D</td><td >Hraničn&aacute; 16</td></tr><tr><td >Bratislava 1</td><td >Bratislava 2</td><td >Bratislava 2</td></tr><tr><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td >Lek&aacute;reň HARM&Oacute;NIA</td><td >PEARS HEALTH CYBER SLOVAKIA s.r.o.</td><td >Lek&aacute;reň PILULA</td></tr><tr><td >Miletičova 40</td><td >Drieňov&aacute; 34</td><td >Tom&aacute;&scaron;ikova 10/H</td></tr><tr><td >Bratislava 2</td><td >Bratislava 2</td><td >Bratislava 2</td></tr><tr><td colspan="3" >&nbsp;</td></tr><tr><td >Lek&aacute;reň BALZAM</td><td >Lek&aacute;reň A - MEDICAL</td><td >Lek&aacute;reň PHARMATOP</td></tr><tr><td >Bajzova 2</td><td >Z&aacute;hradn&iacute;cka 42</td><td >Dudv&aacute;žska 5</td></tr><tr><td >Bratislava 2</td><td >Bratislava 2</td><td >Bratislava 214</td></tr><tr><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td >Lek&aacute;reň MAGN&Oacute;LIA</td><td >Lek&aacute;reň SUN PHARMA</td><td >Lek&aacute;reň Kry&scaron;t&aacute;l</td></tr><tr><td >Trojičn&eacute; n&aacute;mestie 6</td><td >Vajnorsk&aacute; 100</td><td >Detvianska 22</td></tr><tr><td >Bratislava 214</td><td >Bratislava 3</td><td >Bratislava 35</td></tr><tr><td colspan="3" >&nbsp;</td></tr><tr><td >Lek&aacute;reň SRDCE</td><td >Lek&aacute;reň ARBOREA</td><td >Lek&aacute;reň PHARMACENTRUM</td></tr><tr><td >Pod Kr&aacute;snou h&ocirc;rkou 1</td><td >Stromov&aacute; 9</td><td >Ďumbierska 32</td></tr><tr><td >Bratislava 37</td><td >Bratislava 37</td><td >Bratislava 37</td></tr><tr><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td >Lek&aacute;reň Patr&oacute;nka</td><td >Lek&aacute;reň KAMELIA</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td >Cesta na Červen&yacute; most 1</td><td >Klenov&aacute; 1</td><td >&nbsp;</td></tr><tr><td >Bratislava 37</td><td >Bratislava 37</td><td >&nbsp;</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><h4>Partnersk&eacute; lek&aacute;rne na Slovensku </h4><p>&nbsp;</p><table cellpadding="0" cellspacing="0"><colgroup><col span="3" width="330" /></colgroup><tbody><tr><td width="330">LEK&Aacute;REŇ POD BR&Aacute;NOU</td><td width="330">Lek&aacute;reň NA &Scaron;TADI&Oacute;NE</td><td width="330">Lek&aacute;reň CALENDULA, s.r.o.</td></tr><tr><td>N&aacute;mestie SNP 15</td><td>Fraňa Kr&aacute;ľa 1</td><td>Pal&aacute;rikova 2845/26a</td></tr><tr><td>Bansk&aacute; Bystrica</td><td>Brezno</td><td>Čadca</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr><tr><td>Zdravotn&iacute;cke potreby</td><td>Lek&aacute;reň Dr. Max</td><td>Lek&aacute;reň SALVATOR</td></tr><tr><td>Clementisove sady 1614</td><td>M.R.&Scaron;tef&aacute;nika 5684/50,OD Kaufland</td><td>Kom&aacute;rňansk&aacute; 123/61</td></tr><tr><td>Galanta</td><td>Humenn&eacute;</td><td>Hurbanovo</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň pri D&oacute;me</td><td>Lek&aacute;reň VERBENA</td><td>Lek&aacute;reň JASMINE</td></tr><tr><td>Mlynsk&aacute; 1</td><td>budova Vonkaj&scaron;&iacute;ch vzťahov 1002</td><td>&Scaron;tef&aacute;nikova 1387/4</td></tr><tr><td>Ko&scaron;ice</td><td>Ko&scaron;ice</td><td>Michalovce</td></tr><tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň NOVOMESTSK&Aacute;</td><td>Lek&aacute;reň CARITAS</td><td>Lek&aacute;reň FARM&Aacute;CIA Rožňava s.r.o.</td></tr><tr><td>Weisseho 2429/16</td><td>Sv&auml;toplukova 24</td><td>&Scaron;af&aacute;rikova 17</td></tr><tr><td>Nov&eacute; Mesto n/ V&aacute;hom</td><td>Prievidza</td><td>Rožňava</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň SALIX</td><td>MODR&Aacute; LEK&Aacute;REŇ</td><td>Lek&aacute;reň Samaria</td></tr><tr><td>Nemocničn&aacute; 1</td><td>Nemocničn&aacute; 933</td><td>Hlavn&aacute; 35</td></tr><tr><td>&Scaron;aľa</td><td>&Scaron;aľa</td><td>&Scaron;amor&iacute;n</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň DANIELA</td><td>Lek&aacute;reň APIS</td><td>Lek&aacute;reň U ZLAT&Eacute;HO ORLA</td></tr><tr><td>Pek&aacute;rska 3017</td><td>Opatovsk&aacute; 15</td><td>&Scaron;kolsk&aacute; 673/39</td></tr><tr><td>Sereď</td><td>Trenč&iacute;n</td><td>Veľk&aacute; Lomnica</td></tr><tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň ĽUBICA</td><td>Lek&aacute;reň Alchemilka</td><td>Lek&aacute;reň AQUA VIVA</td></tr><tr><td>Zolt&aacute;na F&aacute;bryho 21/106</td><td>Mu&scaron;k&aacute;tov&aacute; 527</td><td>SNP 27</td></tr><tr><td>Veľk&eacute; Kapu&scaron;any</td><td>Veľk&eacute; Ripňany</td><td>Veľk&yacute; Krt&iacute;&scaron;</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň Vitae</td><td>Lek&aacute;reň KAMILKA</td><td>Lek&aacute;reň CYRILA A METODA</td></tr><tr><td>J&aacute;na Zigmund&iacute;ka 293/1</td><td>N&aacute;mestie Slobody 502</td><td>1. čsl. brig&aacute;dy 3231</td></tr><tr><td>Vrbov&eacute;</td><td>Vrbov&eacute;</td><td>Vr&uacute;tky</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="3">&nbsp;</td></tr><tr><td>Lek&aacute;reň ARNICA</td><td>Lek&aacute;reň MILKA</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Osloboditeľov 146/32</td><td>Zdravotn&iacute;cka</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Z&aacute;vadka n/ Hronom</td><td>Želovce</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>Thu, 14 Jun 2012 12:05:40 +0000Pamätáte si ešte na naše úspešné billboardy?http://www.liecivehuby.sk/2012/6/12/pamaetate-si-este-na-nase-uspesne-billboardyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/12/pamaetate-si-este-na-nase-uspesne-billboardy<p>Spom&iacute;nate si e&scaron;te na na&scaron;e &uacute;spe&scaron;n&eacute; billboardy, reklamn&eacute; plachty a p&uacute;tače. Možno tro&scaron;ku kontroverzn&eacute; ale so siln&yacute;m odkazom - určite zanechali dojem. Chceme aby ľudia vedeli, že huby maj&uacute; blahod&aacute;rny &uacute;činok na n&aacute;&scaron; organizmus. Kedysi nedostupn&eacute; a vz&aacute;cne dary pr&iacute;rody, ktor&eacute; držali v zdrav&iacute; cel&eacute; cis&aacute;rske dvory, s&uacute; teraz dostupn&eacute; v&scaron;etk&yacute;m.</p>Tue, 12 Jun 2012 10:41:48 +0000Liečebný systém z pohľadu orientálnej medicínyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/12/liecebny-system-z-pohladu-orientalnej-medicinyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/6/12/liecebny-system-z-pohladu-orientalnej-medicinyLiečiv&eacute; huby z pohľadu alternat&iacute;vnej medic&iacute;ny p&ocirc;sobia na organizmus v &scaron;tyroch kvadrantoch a prostredn&iacute;ctvom &scaron;tyroch živlov. Každ&aacute; liečiv&aacute; huba pozit&iacute;vne vpl&yacute;va na org&aacute;ny v tele, pozit&iacute;vne ovplyvňuje kond&iacute;ciu a riadiace procesy v na&scaron;om organizme. Viac o tom, ako ktor&aacute; huba funguje n&aacute;jdete v prehľadnej tabuľke, ktor&aacute; v&aacute;m objasn&iacute; rozdiely v &uacute;činkoch liečiv&yacute;ch h&uacute;b tak ako sa na ne pozer&aacute; tradičn&aacute; v&yacute;chodn&aacute; medic&iacute;na.Tue, 12 Jun 2012 09:38:11 +0000Quadra Synergy na veľtrhu Biostyl v Prahehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/27/quadra-synergy-na-veltrhu-biostyl-v-prahehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/27/quadra-synergy-na-veltrhu-biostyl-v-prahe<p>Quadra Synergy predstavila liečiv&eacute; huby na veľtrhu v Biostyl v Prahe</p><p>V nedelu 22.4. sa zavreli br&aacute;ny za ďal&scaron;&iacute;m ročn&iacute;kom veltrhu Biostyl, medzin&aacute;rodn&yacute;m veltrhom zdravej v&yacute;živy, ekol&oacute;gie a zdrav&eacute;ho živnotn&eacute;ho &scaron;t&yacute;lu. Celkom veltrhy nav&scaron;t&iacute;vilo 15 748 ľud&iacute; a 328 vystavovateľov z ČR a ďal&scaron;&iacute;ch kraj&iacute;n vr&aacute;tane Slovenska.</p>Fri, 27 Apr 2012 09:52:17 +0000Chorobné prejavy a príznaky podľa živlovhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/chorobne-prejavy-a-priznaky-podla-zivlovhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/chorobne-prejavy-a-priznaky-podla-zivlovŽivly st&aacute;li pri zrode v&scaron;etk&eacute;ho bytia. Každ&yacute; živel v&yacute;razn&yacute;m sp&ocirc;sobom nesie v sebe pečať niektor&eacute;ho z ďal&scaron;&iacute;ch živlov. Vz&aacute;jomne vytv&aacute;raj&uacute; symbi&oacute;zu. Každ&yacute; živel vytv&aacute;ra reťazec vec&iacute; a javov, ktor&eacute; s&uacute; spojen&eacute; vz&aacute;jomnou pr&iacute;slu&scaron;nosťou.Živly modeluj&uacute; a riadia vn&uacute;torn&yacute; vesm&iacute;r ľudsk&eacute;ho organizmu. Poznanie s&uacute;vislost&iacute; medzi živlami a z&aacute;kladn&yacute;mi org&aacute;nmi, je veľmi d&ocirc;ležit&eacute;, lebo odhaľuj&uacute; prepojenosť človeka s pr&iacute;rodou a jeho priamu ovplyvniteľnosť faktormi, ktor&eacute; s&uacute; zdanlivo mimo neho.Thu, 19 Apr 2012 13:01:50 +0000Liečivé huby z pohľadu alternatívnej medicínyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/liecive-huby-z-pohladu-alternativnej-medicinyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/liecive-huby-z-pohladu-alternativnej-medicinyZ pohľadu alternat&iacute;vnej medic&iacute;ny liečba prebieha v v &scaron;tyroch kvadrantoch.Prv&yacute; takzvan&yacute; očistn&yacute; kvadrant zbavuje telo &scaron;kodliv&yacute;ch l&aacute;tok. Druh&yacute; energetick&yacute; kvadrant dod&aacute;va organizmu silu a energiu. Nasleduje jesenn&yacute; kvadrant posiľňuj&uacute;ci imunitu. Liečba je ukončen&aacute; zimn&yacute;m kvadrantom dod&aacute;vaj&uacute;cim telu l&aacute;tky, ktor&eacute; p&ocirc;sobia upokojuj&uacute;co. Preč&iacute;tajte si viac o vlastnostiach a funkci&aacute;ch 4 živlov.Thu, 19 Apr 2012 13:00:10 +0000Maitakehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/maitakehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/maitake<p class="heal-mush-left">Mnoho storoč&iacute; bolo veľmi ťažk&eacute; liečiv&uacute; hubu Maitake vo voľnej pr&iacute;rode n&aacute;jsť a z&iacute;skať. Rastie v hor&aacute;ch severov&yacute;chodn&eacute;ho Japonska, v USA, v&yacute;chodnej Kanade a Č&iacute;ne. Od roku 1970 sa zač&iacute;na jej pestovanie na koreňoch, &scaron;tiepke a pňoch, vďaka čomu je roz&scaron;&iacute;ren&aacute; po celom svete. V tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ne bola huba Maitake použ&iacute;van&aacute; pri stavoch vyčerpanosti a tr&aacute;viacich probl&eacute;moch, na ukľudnenie nervozity a pri liečbe hemoroidov. Maitake je zložkou mnoh&yacute;ch recept&uacute;r v tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ne.</p><p class="heal-mush-right">V č&iacute;nskej a japonskej farmakol&oacute;gii sa huba Maitake cen&iacute; pre jej schopnosť prinavr&aacute;tiť organizmus do rovnov&aacute;žneho stavu. Klinick&eacute; &scaron;t&uacute;die v USA a Japonsku dok&aacute;zali, že polysacharid grifolan ktor&yacute; sa v Maitake nach&aacute;dza je veľmi efekt&iacute;vny nielen proti rakovine prsn&iacute;ka ale aj pľ&uacute;c, pečene, prostaty, a mozgu. Huba Maitake a &uacute;činn&eacute; l&aacute;tky v nej maj&uacute; ďalej schopnosť regulovať krvn&yacute; tlak, znižovať krvn&yacute; cukor, cholesterol a pozit&iacute;vne vpl&yacute;vať na kontrolu obezity. Taktiež veľmi dobre odstraňuje pr&iacute;znaky chronick&eacute;ho &uacute;navov&eacute;ho syndr&oacute;mu.</p><br /><div><div class="heal-mush-bottom heal-mush-botleft"><h4>Maitake odpor&uacute;čame pri:</h4><ul><li>nedostatku sp&aacute;nku, slabosti a vyčerpanosti,</li><li>chronick&yacute;ch a civilizačn&yacute;ch probl&eacute;moch,</li><li>aktiv&aacute;cii samoozdravn&yacute;ch procesov,</li><li>u žien a mužov po prechode,</li><li>bezlepkovej di&eacute;te, obezite a cukrovke,</li><li>dopĺňaňan&iacute; &scaron;irok&eacute;ho spektra pr&iacute;rodn&yacute;ch l&aacute;tok.</li></ul></div><div><h3>&nbsp;</h3><p>viac o liečivej hube Maitake n&aacute;jdete v na&scaron;om blogu<br />&nbsp;</p><p>Na&scaron;e v&yacute;robky z Maitake s&uacute; vyroben&eacute; z dozret&yacute;ch mlad&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b s najvy&scaron;&scaron;ou koncentr&aacute;ciou akt&iacute;vnych l&aacute;tok. Plodnice s&uacute; usu&scaron;en&eacute; a lisovan&eacute; do formy tabliet, bez pridania konzervačn&yacute;ch l&aacute;tok, vďaka čomu m&ocirc;žeme garantovať nez&aacute;vadnosť n&aacute;&scaron;ho produktu. V&yacute;robn&yacute; proces prebieha na Slovensku.Na&scaron;e huby s&uacute; pestovan&eacute; v ekologickom poľnohospod&aacute;rstve, o čom svedčia medzin&aacute;rodn&eacute; a Slovensk&eacute; certifik&aacute;ty BIO kvality.<br /><br />Viac inform&aacute;ci&iacute; o priazniv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b sa dozviete v na&scaron;om e-booku &bdquo;Liečiv&eacute; huby pre zdravie&ldquo; - teraz &uacute;plne zadarmo.</p></div></div><p>Upozornenie: Podľa nariadenia Eur&oacute;pskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nem&ocirc;žu byť žiadnym potravin&aacute;m ani v&yacute;živov&yacute;m doplnkom priraďovan&eacute; in&eacute; v&yacute;živov&eacute; a zdravotn&eacute; tvrdenia ako tie, ktor&eacute; s&uacute; povolen&eacute;. V&scaron;etky inform&aacute;cie o &uacute;činkoch liečiv&yacute;ch h&uacute;b, uveden&eacute; na na&scaron;ej str&aacute;nke s&uacute; prevzat&eacute; z&nbsp;voľne pr&iacute;stupn&yacute;ch dom&aacute;cich a zahraničn&yacute;ch zdrojov a nie s&uacute; skutočn&yacute;m d&ocirc;kazom o ich p&ocirc;soben&iacute;. Pokiaľ m&aacute; spotrebiteľ z&aacute;ujem dozvedieť sa o liečiv&yacute;ch hub&aacute;ch viac, pre tento &uacute;čel sl&uacute;ži mnoho&nbsp;vedeck&yacute;ch a in&yacute;ch odborn&yacute;ch v&yacute;skumov,&nbsp; dostupn&yacute;ch v&nbsp;odbornej literat&uacute;re a na str&aacute;nkach Slovenskej mykologickej spoločnosti.</p><div>&nbsp;</div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-1">&nbsp;</div><div><p>&nbsp;</p><div class="heal-mush-box heal-mush-box-1"><div class="heal-mush-pict" title="Hliva">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-2"><div class="heal-mush-pict" title="Reishi">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-3"><div class="heal-mush-pict" title="Shitake">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-4"><div class="heal-mush-pict" title="Maitake">&nbsp;</div></div><p>&nbsp;</p></div>Thu, 19 Apr 2012 09:15:24 +0000Shitakehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/shitakehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/shitake<p class="heal-mush-left">Shitake je vz&aacute;cna pre jej liečiv&eacute; &uacute;činky zameran&eacute; najm&auml; na choroby horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest, zl&yacute; krvn&yacute; obeh a ťažkosti s pečeňou. Liečiv&aacute; huba Shitake m&aacute; prirodzen&eacute; antibakteri&aacute;lne &uacute;činky a pom&aacute;ha pri liečbe vredov a žal&uacute;dočn&yacute;ch probl&eacute;mov. V Japonsku, K&oacute;rei a Č&iacute;ne je už viac ako 1000 rokov zn&aacute;ma ako liek a doplnok potravy. Pri liečbe os&ocirc;b postihnut&yacute;ch v&yacute;buchom at&oacute;movej bomby v Hiro&scaron;ime a Nagasaki bolo vysk&uacute;&scaron;an&eacute; množstvo podporn&yacute;ch l&aacute;tok, ale ako naj&uacute;činnej&scaron;ie sa prejavili &uacute;činky plodn&iacute;c huby Shitake. Huby Shitake p&ocirc;sobia ako &scaron;pongia, ktor&aacute; vys&aacute;va jedovat&eacute; l&aacute;tky z tela a preto &uacute;činne absorbovala r&aacute;dioakt&iacute;vne žiarenie. &Scaron;t&uacute;die zistili protin&aacute;dorov&eacute; &uacute;činky, znižovanie hladiny cholesterolu a vysok&eacute;ho krvn&eacute;ho tlaku, pri bolestivosti a z&aacute;paloch kĺbov.</p><br /><div><div class="heal-mush-bottom heal-mush-botleft"><h4>Shitake odpor&uacute;čame pri:</h4><ul><li>aktiv&aacute;cii samoozdravn&yacute;ch procesov,</li><li>vykon&aacute;van&iacute; rekreačn&eacute;ho a vrcholov&eacute;ho &scaron;portu,</li><li>vysokej stresovej z&aacute;ťaži a vyčerpanosti,</li><li>vysok&yacute;ch n&aacute;rokoch na koncentr&aacute;ciu a energiu,</li><li>po operačn&yacute;ch z&aacute;krokov na zotavenie ,</li><li>bezlepkovej di&eacute;te, obezite a cukrovke,</li><li>dopĺňaňan&iacute; &scaron;irok&eacute;ho spektra pr&iacute;rodn&yacute;ch l&aacute;tok.</li></ul><p>&nbsp;</p></div><div><h3>&nbsp;</h3><p>viac o liečivej hube Shitake n&aacute;jdete v na&scaron;om blogu</p><p>&nbsp;</p><p>Na&scaron;e v&yacute;robky z Shitake s&uacute; vyroben&eacute; z dozret&yacute;ch mlad&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b s najvy&scaron;&scaron;ou koncentr&aacute;ciou akt&iacute;vnych l&aacute;tok. Plodnice s&uacute; usu&scaron;en&eacute; a lisovan&eacute; do formy tabliet, bez pridania konzervačn&yacute;ch l&aacute;tok, vďaka čomu m&ocirc;žeme garantovať nez&aacute;vadnosť n&aacute;&scaron;ho produktu. V&yacute;robn&yacute; proces prebieha na Slovensku. Na&scaron;e huby s&uacute; pestovan&eacute; v ekologickom poľnohospod&aacute;rstve, o čom svedčia medzin&aacute;rodn&eacute; a Slovensk&eacute; certifik&aacute;ty BIO kvality.<br /><br />Viac inform&aacute;ci&iacute; o priazniv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b sa dozviete v na&scaron;om e-booku &bdquo;Liečiv&eacute; huby pre zdravie&ldquo; - teraz &uacute;plne zadarmo.</p></div></div><p>Upozornenie: Podľa nariadenia Eur&oacute;pskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nem&ocirc;žu byť žiadnym potravin&aacute;m ani v&yacute;živov&yacute;m doplnkom priraďovan&eacute; in&eacute; v&yacute;živov&eacute; a zdravotn&eacute; tvrdenia ako tie, ktor&eacute; s&uacute; povolen&eacute;. V&scaron;etky inform&aacute;cie o &uacute;činkoch liečiv&yacute;ch h&uacute;b, uveden&eacute; na na&scaron;ej str&aacute;nke s&uacute; prevzat&eacute; z&nbsp;voľne pr&iacute;stupn&yacute;ch dom&aacute;cich a zahraničn&yacute;ch zdrojov a nie s&uacute; skutočn&yacute;m d&ocirc;kazom o ich p&ocirc;soben&iacute;. Pokiaľ m&aacute; spotrebiteľ z&aacute;ujem dozvedieť sa o liečiv&yacute;ch hub&aacute;ch viac, pre tento &uacute;čel sl&uacute;ži mnoho&nbsp;vedeck&yacute;ch a in&yacute;ch odborn&yacute;ch v&yacute;skumov,&nbsp; dostupn&yacute;ch v&nbsp;odbornej literat&uacute;re a na str&aacute;nkach Slovenskej mykologickej spoločnosti.</p><div>&nbsp;</div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-1">&nbsp;</div><div><p>&nbsp;</p><div class="heal-mush-box heal-mush-box-1"><div class="heal-mush-pict" title="Hliva">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-2"><div class="heal-mush-pict" title="Reishi">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-3"><div class="heal-mush-pict" title="Shitake">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-4"><div class="heal-mush-pict" title="Maitake">&nbsp;</div></div><p>&nbsp;</p></div>Thu, 19 Apr 2012 09:14:16 +0000Reishihttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/reishihttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/reishi<p class="heal-mush-left">Reishi m&aacute; osobitn&eacute; postavenie vo v&yacute;chodnej &Aacute;zii, kde sa využ&iacute;va v tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ne už viac ako 2000 rokov. Patr&iacute; medzi najstar&scaron;ie liečiv&eacute; huby použ&iacute;van&eacute; na lek&aacute;rske &uacute;čely. Vzhľadom na v&yacute;znamn&eacute; zdravotn&eacute; pr&iacute;nosy s absenciou vedľaj&scaron;&iacute;ch &uacute;činkov m&aacute; v orient&aacute;lnej medic&iacute;ne v&yacute;znamn&uacute; postavenie s označen&iacute;m &bdquo;King of Herbs&ldquo;. V tradičnej Č&iacute;nskej medic&iacute;ne Reishi symbolizuje dobr&eacute; zdravie a dlh&yacute; život. Okrem brzdenia procesu starnutia je Reishi pr&iacute;rodn&yacute;m antioxidantom a podporuje čistenie pečene a detoxik&aacute;ciu organizmu. Laborat&oacute;rne &scaron;t&uacute;die preuk&aacute;zali protin&aacute;dorov&eacute; &uacute;činky plodn&iacute;c h&uacute;b.</p><p class="heal-mush-left">Bolo tiež zisten&eacute;, že pozit&iacute;vne p&ocirc;sob&iacute; na znižovanie krvn&eacute;ho tlaku, znižovanie cholesterolu a cukru v krvi. Reishi n&aacute;m pom&aacute;ha &nbsp;lep&scaron;ie prekonať du&scaron;evn&uacute; vyčerpanosť, alebo takzvan&yacute; &uacute;navov&yacute; syndr&oacute;m. Huba Reishi rastie ako parazit na rozličn&yacute;ch, prevažne listnat&yacute;ch stromoch, predov&scaron;etk&yacute;m javoroch. V pr&iacute;rode ich pripad&aacute; na dve až tri huby približne tis&iacute;c, preto je prirodzen&yacute; v&yacute;skyt tejto huby veľmi vz&aacute;cny. V s&uacute;časnosti sa Reishi veľmi &uacute;spe&scaron;ne pestuje na kmeňoch stromov, vďaka čomu je už dnes t&aacute;to huba č&iacute;nskych cis&aacute;rov dostupn&aacute; aj &scaron;irokej verejnosti.</p><br /><div><div class="heal-mush-bottom heal-mush-botleft"><h4>Reishi odpor&uacute;čame pri:</h4><ul><li>aktiv&aacute;cii samoozdravn&yacute;ch procesov,</li><li>vykon&aacute;van&iacute; vrcholov&eacute;ho aj rekreačn&eacute;ho &scaron;portu,</li><li>podporen&iacute; regener&aacute;cie organizmu,</li><li>vysokej stresovej z&aacute;ťaži a n&aacute;rokoch na koncentr&aacute;ciu,</li><li>dopĺňan&iacute; energie QI ,</li><li>po operačn&yacute;ch z&aacute;krokoch na zotavenie ,</li><li>bezlepkovej di&eacute;te, obezite a cukrovke,</li><li>dopĺňaňan&iacute; &scaron;irok&eacute;ho spektra pr&iacute;rodn&yacute;ch l&aacute;tok.</li></ul></div><div><h3>&nbsp;</h3><p>Viac o liečivej hube Reishi z pohľadu tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ny n&aacute;jdete v na&scaron;om blogu<br />&nbsp;</p><p>Na&scaron;e v&yacute;robky z Reishi s&uacute; vyroben&eacute; z dozret&yacute;ch mlad&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b s najvy&scaron;&scaron;ou koncentr&aacute;ciou akt&iacute;vnych l&aacute;tok. Plodnice s&uacute; usu&scaron;en&eacute; a lisovan&eacute; do formy tabliet, bez pridania konzervačn&yacute;ch l&aacute;tok, vďaka čomu m&ocirc;žeme garantovať nez&aacute;vadnosť n&aacute;&scaron;ho produktu. V&yacute;robn&yacute; proces prebieha na Slovensku.&nbsp;Na&scaron;e huby s&uacute; pestovan&eacute; v ekologickom poľnohospod&aacute;rstve, o čom svedčia medzin&aacute;rodn&eacute; a Slovensk&eacute; certifik&aacute;ty BIO kvality.<br /><br />Viac inform&aacute;ci&iacute; o priazniv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b sa dozviete v na&scaron;om e-booku &bdquo;Liečiv&eacute; huby pre zdravie&ldquo; - teraz &uacute;plne zadarmo.</p></div></div><br class="clear" /><div><p>Upozornenie: Podľa nariadenia Eur&oacute;pskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nem&ocirc;žu byť žiadnym potravin&aacute;m ani v&yacute;živov&yacute;m doplnkom priraďovan&eacute; in&eacute; v&yacute;živov&eacute; a zdravotn&eacute; tvrdenia ako tie, ktor&eacute; s&uacute; povolen&eacute;. V&scaron;etky inform&aacute;cie o &uacute;činkoch liečiv&yacute;ch h&uacute;b, uveden&eacute; na na&scaron;ej str&aacute;nke s&uacute; prevzat&eacute; z&nbsp;voľne pr&iacute;stupn&yacute;ch dom&aacute;cich a zahraničn&yacute;ch zdrojov a nie s&uacute; skutočn&yacute;m d&ocirc;kazom o ich p&ocirc;soben&iacute;. Pokiaľ m&aacute; spotrebiteľ z&aacute;ujem dozvedieť sa o liečiv&yacute;ch hub&aacute;ch viac, pre tento &uacute;čel sl&uacute;ži mnoho&nbsp;vedeck&yacute;ch a in&yacute;ch odborn&yacute;ch v&yacute;skumov,&nbsp; dostupn&yacute;ch v&nbsp;odbornej literat&uacute;re a na str&aacute;nkach Slovenskej mykologickej spoločnosti.</p><div class="heal-mush-box heal-mush-box-1"><div class="heal-mush-pict" title="Hliva">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-2"><div class="heal-mush-pict" title="Reishi">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-3"><div class="heal-mush-pict" title="Shitake">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-4"><div class="heal-mush-pict" title="Maitake">&nbsp;</div></div><p>&nbsp;</p></div>Thu, 19 Apr 2012 09:12:05 +0000Hliva ustricovitáhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/hliva-ustricovitahttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/19/hliva-ustricovita<p class="heal-mush-left" >Hliva ustricovit&aacute; je v&yacute;born&aacute; jedl&aacute; huba a jej využ&iacute;vanie m&aacute; dlh&uacute; hist&oacute;riu. V starej Č&iacute;ne, počas dynastie Song, ju ľudia často d&aacute;vali ako darček svojim priateľom alebo rodine. O tom, že ju považovali za veľmi cenn&uacute; l&aacute;tku, svedč&iacute; aj fakt, že v obchode fungovala ako v&yacute;menn&eacute; platidlo. Aj keď je hliva ustricovit&aacute; veľmi uzn&aacute;van&aacute; a &scaron;tatisticky najpred&aacute;vanej&scaron;ia huba vo svete, verejnosť o nej e&scaron;te veľa nevie. Boli to pr&aacute;ve slovensk&iacute; vedci, ktor&iacute; pouk&aacute;zali na jej liečiv&eacute; vlastnosti.</p><p class="heal-mush-right">Ich v&yacute;skum uk&aacute;zal, že hliva ustricovit&aacute; p&ocirc;sob&iacute; proti n&aacute;dorov&yacute;m ochoreniam.&nbsp;Konzum&aacute;cia hlivy ustricovitej p&ocirc;sob&iacute; pozit&iacute;vne na n&aacute;&scaron; imunitn&yacute; syst&eacute;m a zvy&scaron;uje jeho aktivitu. V&yacute;skumy pouk&aacute;zali aj na priazniv&eacute; &uacute;činky hlivy ustricovitej pri liečbe ekz&eacute;mov, kožn&yacute;ch alergi&iacute;, hemeroidov, kŕčov&yacute;ch ž&iacute;l a n&aacute;dorov&yacute;ch ochoren&iacute;. Hliva tiež pozit&iacute;vne vpl&yacute;va na n&aacute;&scaron; krvn&yacute; tlak, ochorenia srdca, cievnej s&uacute;stavy a na znižovanie hladiny cholesterolu.&nbsp;M&ocirc;žeme ju taktiež využiť aj ako pr&iacute;rodn&eacute; antibiotikum.&nbsp;</p><br /><div><div class="heal-mush-bottom heal-mush-botleft"><h4>Hlivu ustricovit&uacute; odpor&uacute;čame pri:</h4><ul><li>&scaron;tartovan&iacute; samoozdravn&yacute;ch procesov,</li><li>stavoch slabosti a vyčerpanosti,</li><li>podporen&iacute; regener&aacute;cie organizmu,</li><li>bezlepkovej di&eacute;te, obezite a cukrovke,</li><li>dopĺňan&iacute; &scaron;irok&eacute;ho spektra pr&iacute;rodn&yacute;ch l&aacute;tok.</li></ul></div><div><p><br />&nbsp;</p><h3>&nbsp;</h3><p>Na&scaron;e v&yacute;robky z Hlivy ustricovitej s&uacute; vyroben&eacute; z dozret&yacute;ch mlad&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b s najvy&scaron;&scaron;ou koncentr&aacute;ciou akt&iacute;vnych l&aacute;tok. Plodnice s&uacute; usu&scaron;en&eacute; a lisovan&eacute; do formy tabliet, bez pridania konzervačn&yacute;ch l&aacute;tok, vďaka čomu m&ocirc;žeme garantovať nez&aacute;vadnosť n&aacute;&scaron;ho produktu. V&yacute;robn&yacute; proces prebieha na Slovensku.&nbsp;Na&scaron;e huby s&uacute; pestovan&eacute; v ekologickom poľnohospod&aacute;rstve mimo E&Uacute;, o čom svedčia medzin&aacute;rodn&eacute; a Slovensk&eacute; certifik&aacute;ty BIO kvality. Viac o Hlive ustricovitej z pohľadu tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ny n&aacute;jdete v na&scaron;om blogu.<br /><br /><br />Viac inform&aacute;ci&iacute; o priazniv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b sa dozviete v na&scaron;om e-booku &bdquo;Liečiv&eacute; huby pre zdravie&ldquo; - teraz &uacute;plne zadarmo.</p></div><p>Upozornenie: Podľa nariadenia Eur&oacute;pskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nem&ocirc;žu byť žiadnym potravin&aacute;m ani v&yacute;živov&yacute;m doplnkom priraďovan&eacute; in&eacute; v&yacute;živov&eacute; a zdravotn&eacute; tvrdenia ako tie, ktor&eacute; s&uacute; povolen&eacute;. V&scaron;etky inform&aacute;cie o &uacute;činkoch liečiv&yacute;ch h&uacute;b, uveden&eacute; na na&scaron;ej str&aacute;nke s&uacute; prevzat&eacute; z&nbsp;voľne pr&iacute;stupn&yacute;ch dom&aacute;cich a zahraničn&yacute;ch zdrojov a nie s&uacute; skutočn&yacute;m d&ocirc;kazom o ich p&ocirc;soben&iacute;. Pokiaľ m&aacute; spotrebiteľ z&aacute;ujem dozvedieť sa o liečiv&yacute;ch hub&aacute;ch viac, pre tento &uacute;čel sl&uacute;ži mnoho&nbsp;vedeck&yacute;ch a in&yacute;ch odborn&yacute;ch v&yacute;skumov,&nbsp; dostupn&yacute;ch v&nbsp;odbornej literat&uacute;re a na str&aacute;nkach Slovnskej mykologickej spoločnosti.</p><br class="clear" /><div class="heal-mush-box heal-mush-box-1"><div class="heal-mush-pict" title="Hliva">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-2"><div class="heal-mush-pict" title="Reishi">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-3"><div class="heal-mush-pict" title="Shitake">&nbsp;</div></div><div class="heal-mush-box heal-mush-box-4"><div class="heal-mush-pict" title="Maitake">&nbsp;</div></div><p>&nbsp;</p></div>Thu, 19 Apr 2012 08:52:55 +0000Názor RNDr. Ivony Kautmanovej na liečivé hubyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/nazor-rndr-ivony-kautmanovej-na-liecive-hubyhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/nazor-rndr-ivony-kautmanovej-na-liecive-huby<p>Uzn&aacute;van&aacute; mykologička RNDr.Ivona Kautmanov&aacute; hovor&iacute; o liečiv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b.Huby s&uacute; s&uacute;časťou ľudskej stravy asi od praveku. Aj napriek tomu sa ich v&yacute;znamu vo v&yacute;žive až doned&aacute;vna nevenovala veľk&aacute; pozornosť.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:59:29 +0000O náshttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/o-nashttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/o-nas<p>Tak, ako mnoh&yacute;m z v&aacute;s, ani n&aacute;m sa choroby nevyh&yacute;baj&uacute;. A nevyhli sa ani na&scaron;&iacute;m bl&iacute;zkym. S&uacute; v&scaron;ak diagn&oacute;zy, pri ktor&yacute;ch mnohokr&aacute;t z&aacute;padn&aacute; medic&iacute;na zlyh&aacute;va. Snažili sme sa im pom&ocirc;cť a preto sme sa rozhodli hľadaťin&uacute; cestu. Na&scaron;li sme tak&uacute;, ktor&aacute; je st&aacute;ročiami overen&aacute; v tradičnej v&yacute;chodnej medic&iacute;ne. Pri&scaron;li sme na trh s liečiv&yacute;mi hubami v BIO kvalite. Na&scaron;e produkty s&uacute; vyr&aacute;ban&eacute; z v&yacute;berov&yacute;ch najkvalitnej&scaron;&iacute;ch dozret&yacute;ch plodn&iacute;c h&uacute;b s ukončenou f&aacute;zou v&yacute;voja a rastu. Plodnice z liečiv&yacute;ch h&uacute;b s&uacute; pestovan&eacute; v ekologickom poľnohospod&aacute;rstve mimo E&Uacute;. V&yacute;robn&yacute; proces z plodn&iacute;c do formy tabliet prebieha na Slovensku. Investovali sme do najmoderne&scaron;&iacute;ch technol&oacute;gi&iacute;, aby si huby zachovali v&scaron;etky &uacute;činn&eacute; l&aacute;tky. Vyh&yacute;bame sa napodobenin&aacute;m a extraktom. Len cel&aacute; plodnica m&aacute; v sebe v&scaron;etky človeku prospečn&eacute; l&aacute;tky. Liečiv&eacute; huby pom&aacute;haj&uacute; mili&oacute;nom ľud&iacute; po celom svete a pom&ocirc;žu aj v&aacute;m.</p><p>&nbsp;</p><p>Na&scaron;e v&yacute;sledky chceme skvalitňovať nov&yacute;mi poznatkami z vlastn&eacute;ho v&yacute;skumu a v&yacute;voja. Rozbiehame spolupr&aacute;cu pri v&yacute;mene inform&aacute;cii s univerzitami a v&yacute;skumn&yacute;mi pracoviskami vo svete. Liečiv&eacute; huby odpor&uacute;čam každ&eacute;mu či už na prevenciu, rovnov&aacute;hu tela i ducha alebo na čast&eacute; chronick&eacute; a v&aacute;žne ochorenia. Viac inform&aacute;ci&iacute; o priazniv&yacute;ch &uacute;činkoch h&uacute;b sa dozviete v na&scaron;om e-booku &bdquo;Liečiv&eacute; huby pre zdravie&ldquo; - teraz &uacute;plne zadarmo.</p><p><br />Ing. Andrej Dugovič</p><p><br /></p><div class="heal-mush-bottom heal-mush-botleft"><h3>Prečo si vybrať pr&aacute;ve n&aacute;s:</h3><ul><li>efekt&iacute;vny liečebn&yacute; syst&eacute;m z liečiv&yacute;ch h&uacute;b určen&yacute; &scaron;peci&aacute;lne pre mužov a pre ženy</li><li>liečebn&yacute; syst&eacute;m navrhnut&yacute; na z&aacute;klade tis&iacute;cročn&yacute;ch sk&uacute;senost&iacute; liečiteľov tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ny opieraj&uacute;c sa o v&yacute;skumy modernej z&aacute;padnej medic&iacute;ny</li><li>100% BIO kvalita v&scaron;etk&yacute;ch produktov</li><li>tablety vyr&aacute;bame lisovan&iacute;m dozret&yacute;ch mlad&yacute;ch plodn&iacute;c s ukončen&yacute;m v&yacute;vojom a rastom s najvy&scaron;&scaron;&iacute;m podielom &nbsp;&uacute;činn&yacute;ch l&aacute;tok.</li></ul></div><div class="heal-mush-bottom heal-mush-botright"><h3>&nbsp;</h3><ul><li>di&scaron;tancujeme sa od napodoben&iacute;n - v&yacute;robkov z Biomasy, alebo extraktov a v&yacute;ťažkov ochudobnen&yacute;ch o v&yacute;znamn&eacute; l&aacute;tky v celom kontexte &uacute;činkov</li><li>v&yacute;robn&yacute; proces vo farmaceutickej kvalite prebieha na Slovensku&nbsp;</li><li>100% garancia spokojnosti </li><li>100% garancia &uacute;činku - najvy&scaron;&scaron;&iacute; možn&yacute; podiel &uacute;činnej l&aacute;tky</li><li>bezkonkurenčn&yacute; pomer kvality, ceny a &uacute;činku</li><li>nez&aacute;visl&eacute; poradenstvo</li></ul></div><br class="clear" /><p class="heal-mush-bottom-text">Staňte sa na&scaron;&iacute;m partnerom! Informujte sa na info@liecivehuby.sk.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:56:09 +0000Filantropiahttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/filantropiahttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/filantropia<h3>Pomoc slab&scaron;&iacute;m:</h3><p>Keď nem&aacute;te peniaze na na&scaron;e produkty, za&scaron;lite n&aacute;m V&aacute;&scaron; pr&iacute;beh, prečo a komu by sme mohli poslať v&yacute;robky zdarma.</p>poradna@liecivehuby.sk<br /><br /><h3>Komu sme pomohli</h3><p><br />V&aacute;žen&iacute; priatelia,<br /><br />N&aacute;hodou som sa dozvedel o Va&scaron;ej firme Quadra Synergy&nbsp; a posielam V&aacute;m svoj pr&iacute;beh. M&aacute;m 52 rokov, žijem v Poprade na s&iacute;dlisku Z&aacute;pad. Narodil som sa s chorobou Morbus Perthes bilater&aacute;lny čo znamen&aacute; ,že obidva hlavice bedrov&yacute;ch kĺbov s&uacute; postihnut&eacute; aseptickou nekr&oacute;zou. M&aacute;m dve &scaron;kolopovinn&eacute; deti s manželkou Ren&aacute;tou. Manželka pracuje, ja som na invalidnom d&ocirc;chodku. Ned&aacute;vno ma postihol ďal&scaron;&iacute; &uacute;der osudu. Začal som močiť krv a po nav&scaron;t&iacute;ven&iacute; urol&oacute;ga mi bol diagnostikovan&yacute; tumor močov&eacute;ho mech&uacute;ra. Bol som podroben&yacute; oper&aacute;cii, kde mi zobrali n&aacute;dor na histol&oacute;giu...verdikt znie pozit&iacute;vny. Čak&aacute; ma ďal&scaron;ia oper&aacute;cia neviem s ak&yacute;m&nbsp; v&yacute;sledkom. Moment&aacute;lne neberiem žiadne lieky ani chemoterapiu. Akur&aacute;t lieky na zn&iacute;žene vysok&eacute;ho tlaku. Bol som aj u onkol&oacute;ga u n&aacute;s v Poprade, ale rozhovor bol o ničom...že poraďte sa so svoj&iacute;m lek&aacute;rom, alebo lek&aacute;rnikom. M&aacute;&scaron; ho vidieť ,ako to v praxi funguje, resp. nefunguje. Chcel by som vysk&uacute;&scaron;ať liečbu, nie chemick&uacute; a z tohto d&ocirc;vodu sa obraciam na Va&scaron;u firmu v n&aacute;deji, že mi pom&ocirc;žete, ak to bude možn&eacute;.<br /><br />R&aacute;d by som si predlžil život pomocou V&aacute;&scaron;ho prepar&aacute;tu Quadra Synergy, ale nem&aacute;m toľko finančn&yacute;ch prostriedkov na zak&uacute;penie v&yacute;robku. Budem nesmierne r&aacute;d, ak mi pom&ocirc;žete.<br /><br />Na Va&scaron;u odpoveď sa te&scaron;&iacute; a s pozdravom ost&aacute;va<br />Oto D.</p><br /><br /><h3>Veda a v&yacute;skum:</h3><p>Radi uv&iacute;tame v na&scaron;om kolekt&iacute;ve nad&scaron;encov a vedcov, ktor&iacute; by v t&iacute;me participovali a pomohli realizovať v&yacute;skumn&uacute; činnosť na liečiv&yacute;ch hub&aacute;ch. Taktiež by sme uv&iacute;tali č&iacute;nsky a japonsky hovoriacich jednotlivcov pre komunik&aacute;ciu a v&yacute;menu inform&aacute;cii z v&yacute;skumnej činnosti s univerzitami a ďaľ&scaron;&iacute;mi v&yacute;skumn&yacute;mi pracoviskami vo svete.</p><h3>Neziskov&yacute; sektor:</h3><p>Radi podpor&iacute;me neziskov&yacute; sektor. Nev&aacute;hajte n&aacute;s kontaktovať s n&aacute;vrhmi a n&aacute;padmi pre lep&scaron;&iacute; a kraj&scaron;&iacute; svet. &nbsp;Posielajte va&scaron;e n&aacute;vrhy na info@quadrasynergy.sk a uveďte pros&iacute;m do predmetu FILANTROPIA.</p><p>&nbsp;</p>Tue, 17 Apr 2012 23:54:59 +0000Najčastejšie kladené otázky z našej poradnehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/najcastejsie-kladene-otazky-z-nasej-poradnehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/najcastejsie-kladene-otazky-z-nasej-poradneChcete vedieť čo najčastej&scaron;ie zauj&iacute;malo ľud&iacute;, ktor&iacute; sa obr&aacute;tili na na&scaron;u poradňu? V nasleduj&uacute;com čl&aacute;nku n&aacute;jdete zhrnutie najčastej&scaron;ie kladen&yacute;ch ot&aacute;zok a odpovedn&iacute; z na&scaron;ej poradne.Tue, 17 Apr 2012 23:47:15 +0000Môžu sa liečivé huby kombinovať s inými liekmi?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/mozu-sa-liecive-huby-kombinovat-s-inymi-liekmihttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/mozu-sa-liecive-huby-kombinovat-s-inymi-liekmi<p>V pr&iacute;pade ak pacient/ už&iacute;vateľ trp&iacute; ochoren&iacute;m, na ktor&eacute; s&uacute; mu indikovan&eacute; &scaron;pecifik&eacute; lieky, odpor&uacute;čame poradiť sa s lek&aacute;rom e&scaron;te pred už&iacute;van&iacute;m liečiv&yacute;ch h&uacute;b.<br />Kontroindik&aacute;cie už&iacute;vania na&scaron;ich v&yacute;robkov s&uacute;: tehotensvo, dojčenie, už&iacute;vanie hepar&iacute;nu, stav po transplant&aacute;cii org&aacute;nov, precitlivelosť či alergia na klasick&eacute; huby.<br />N&aacute;&scaron; t&iacute;m je zostaven&yacute; z mnoh&yacute;ch odbrorn&iacute;kov, ktor&iacute; s&uacute; k dispoz&iacute;cii pre ak&eacute;koľvek inform&aacute;cie.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:40:44 +0000Prečo si vybrať práve Vás a nie konkurenciu?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/preco-si-vybrat-prave-vas-a-nie-konkurenciuhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/preco-si-vybrat-prave-vas-a-nie-konkurenciu<p>Na&scaron;a spoločnosť sa zaober&aacute; produkciou a priamym spracovan&iacute;m liečiv&yacute;ch h&uacute;b, kde zaručujeme spr&aacute;vnosť a celistvosť každ&eacute;ho v&yacute;robn&eacute;ho procesu. Tabletky obsahuj&uacute; maxim&aacute;lny podiel učin&yacute;ch l&aacute;tok, ak&yacute; je možn&eacute; z technologick&eacute;ho hľadiska dosiahnuť; v s&uacute;lade s minim&aacute;lnym množstvom doplnkov&yacute;ch l&aacute;tok, sl&uacute;žiacich iba pre &ldquo;fyzick&uacute;&rdquo; str&aacute;nku tabletky. Pomer kvalita-cena je vyv&aacute;žen&yacute; s &uacute;činkom a benefitami, ktor&eacute; na&scaron;e v&yacute;robky prin&aacute;&scaron;aj&uacute;. &nbsp;Na&scaron;e etikety u jasn&eacute; a zrozumiteľn&eacute;.&nbsp;<br />Sme v každodenom kontakte s na&scaron;imi klientami, pretože spokojnosť a zdravie človeka s&uacute; pre n&aacute;s najdoležitej&scaron;&iacute;mi atrib&uacute;tmi.&nbsp;<br />&nbsp;</p>Tue, 17 Apr 2012 23:38:00 +0000Prečo sa mám zaoberať prevenciou zdravia pomocou liečivých húb?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/preco-sa-mam-zaoberat-prevenciou-zdravia-pomocou-liecivych-hubhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/preco-sa-mam-zaoberat-prevenciou-zdravia-pomocou-liecivych-hub<p>Z hľadiska tradičnej č&iacute;nskej medic&iacute;ny liečiv&eacute; huby p&ocirc;sobia okrem in&eacute;ho hlavne na prevenciu zdravia. Vytv&aacute;raj&uacute; s&uacute;lad makro a mikro kozmu organizmu.&nbsp; Viditeľn&yacute;m javom je podpora imunitn&eacute;ho syst&eacute;mu, kvalita života aj u star&scaron;&iacute;ch ľud&iacute; a zdrav&aacute; dlhovekosť.&nbsp; Dlhodob&aacute; prevencia zdravia a harm&oacute;nia tela a ducha je jedn&yacute;m z najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute;ch smerovan&iacute; liečiv&yacute;ch h&uacute;b. Samozrejme to umocn&iacute;te dobrou životospr&aacute;vou a zdrav&yacute;m životn&yacute;m &scaron;t&yacute;lom, ak v&scaron;ak niekto žije hektick&yacute;m životom a na nič nem&aacute; čas, tak s&uacute; liečiv&eacute; huby o to d&ocirc;ležitej&scaron;&iacute; a nepostr&aacute;dateľn&yacute; pomocn&iacute;k.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:36:12 +0000Pomôžu Vaše produkty na chlamídie?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/pomozu-vase-produkty-na-chlamidiehttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/pomozu-vase-produkty-na-chlamidie<p>Chlam&iacute;die s&uacute; veľk&yacute; probl&eacute;m a znepr&iacute;jemňuj&uacute; život s prejavmi bolesťou &scaron;ije a &uacute;navov&yacute;m syndr&oacute;mom. V&auml;č&scaron;ina ľud&iacute; ani netu&scaron;&iacute;, že m&ocirc;že mať toto ochorenie. V prevažnej miere poch&aacute;dza od Aziatov, ktor&iacute; s&uacute; na chlam&iacute;die viac odoln&yacute;. V tomto smere ide o dlhodob&uacute; terapiu, odhadujem minim&aacute;lne na 1-2 roky. Počas terapie liečiv&yacute;mi hubami treba piť veľa vody, lebo huby do seba absorbuj&uacute; vodu. Doporučujeme kombinovať s intenz&iacute;vnymi detoxikačn&yacute;mi k&uacute;rami.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:35:25 +0000Ako mám užívať Vaše produkty aby som mal z nich najväčší efekt?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/ako-mam-uzivat-vase-produkty-aby-som-mal-z-nich-najvaecsi-efekthttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/ako-mam-uzivat-vase-produkty-aby-som-mal-z-nich-najvaecsi-efekt<p>Doporučen&eacute; d&aacute;vkovanie je 3x1 tableta denne. V&scaron;etky tablety s&uacute; až 500mg , takže do tela dostanete dostatočn&eacute; množstvo &uacute;činn&yacute;ch l&aacute;tok. Pri z&aacute;važn&yacute;ch a chronick&yacute;ch ochoreniach n&aacute;s kontaktujte na poradna@liecivehuby.sk.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:33:27 +0000Fungujú liečivé huby aj na populačné ochorenia?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/funguju-liecive-huby-aj-na-populacne-ochoreniahttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/funguju-liecive-huby-aj-na-populacne-ochorenia<div>Funguj&uacute; liečiv&eacute; huby aj na populačn&eacute; ochorenia ako cholesterol, obezita, imunita, stres, depresie a in&eacute;?<br />&Aacute;no a veľmi dobre. Najčastej&scaron;ie pozit&iacute;vne reakcie s&uacute; pri podpore imunitn&eacute;ho syst&eacute;mu, znižovan&iacute; cholesterolu prirodzenou cestou a bez vedľaj&scaron;&iacute;ch &uacute;činkov. &nbsp;Taktiež s&uacute; veľmi dobr&eacute; v&yacute;sledky pri rozh&aacute;dzan&iacute; organizmu prehnan&yacute;m už&iacute;van&iacute;m antibiot&iacute;k, alebo pri nespavosti, strese a depresi&aacute;ch. Je to individu&aacute;lne. Liečiv&eacute; huby sa v tele spr&aacute;vaj&uacute; ako inteligentn&yacute; harmoniz&aacute;tor organizmu.</div>Tue, 17 Apr 2012 23:27:38 +0000Fungujú liečivé huby aj na populačné ochorenia?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/funguju-liecive-huby-aj-na-populacne-ochoreniahttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/funguju-liecive-huby-aj-na-populacne-ochorenia<p>Funguj&uacute; liečiv&eacute; huby aj na populačn&eacute; ochorenia ako cholesterol, obezita, imunita, stres, depresie a in&eacute;?<br />&Aacute;no a veľmi dobre. Najčastej&scaron;ie pozit&iacute;vne reakcie s&uacute; pri podpore imunitn&eacute;ho syst&eacute;mu, znižovan&iacute; cholesterolu prirodzenou cestou a bez vedľaj&scaron;&iacute;ch &uacute;činkov. &nbsp;Taktiež s&uacute; veľmi dobr&eacute; v&yacute;sledky pri rozh&aacute;dzan&iacute; organizmu prehnan&yacute;m už&iacute;van&iacute;m antibiot&iacute;k, alebo pri nespavosti, strese a depresi&aacute;ch. Je to individu&aacute;lne. Liečiv&eacute; huby sa v tele spr&aacute;vaj&uacute; ako inteligentn&yacute; harmoniz&aacute;tor organizmu.</p>Tue, 17 Apr 2012 23:27:38 +0000Ako funguje Terapia z liečivých húb?http://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/ako-funguje-terapia-z-liecivych-hubhttp://www.liecivehuby.sk/2012/4/17/ako-funguje-terapia-z-liecivych-hub<p>Na začiatku sa vys&aacute;vaj&uacute; jedovat&eacute; l&aacute;tky z tela a podporuje sa ich vylučovanie. Funguje na princ&iacute;pe &scaron;tyroch živlov, ktor&eacute; sa vz&aacute;jomne dopĺňaj&uacute; a vylučuj&uacute;.&nbsp; N&aacute;&scaron; organizmus je inteligentn&yacute;, zo &scaron;irok&eacute;ho spektra &uacute;činkov z liečiv&yacute;ch h&uacute;b si vyberie to čo najviac potrebuje. Každ&yacute; sme unik&aacute;tny &ndash; harm&oacute;nia z liečiv&yacute;ch h&uacute;b sa na každom prejav&iacute; individu&aacute;lne .&nbsp;</p>Tue, 17 Apr 2012 23:20:07 +0000