Môžu byť liečivé huby aj pre mňa prínosom?

Cítim sa byť zdravý, rekreačne športujem dobre spím. Môžu byť liečivé huby aj pre mňa prínosom? Momentálny stav Vášho organizmu je výsledkom dlhodobého vývoja a vplyvu životosprávy, mentálneho i duchovného vplyvu, životného štýlu, ľudí a vecí vo vašom okolí, postoja, karmy... Terapia z liečivých húb prináša svoj efekt prevažne z dlhodobého hľadiska a pre každého bez výnimky.

Získaj ebook "Liečivé huby pre zdravie" úplne zadarmo stiahni si ebook