Liečivé huby z pohľadu alternatívnej medicíny

Team Adbee

Z pohľadu alternatívnej medicíny liečba prebieha v v štyroch kvadrantoch.Prvý takzvaný očistný kvadrant zbavuje telo škodlivých látok. Druhý energetický kvadrant dodáva organizmu silu a energiu. Nasleduje jesenný kvadrant posiľňujúci imunitu. Liečba je ukončená zimným kvadrantom dodávajúcim telu látky, ktoré pôsobia upokojujúco. Prečítajte si viac o vlastnostiach a funkciách 4 živlov.


VIETOR

niekedy nazývaný aj jarný očistný kvadrant liečby. V prvej fáze liečby je dôležité očistiť organizmus od škodlivých látok a umožniť mu tak účinne prijať energiu a výživné látky z liečivých húb.

OHEŇ

nazývaný aj letný energetický kvadrant liečby. Nasleduje po očistnom tzv. jarnom kvadrante a jeho hlavným cieľom je dodať organizmu energiu a silu.

ZEM

nazývaný aj jesenný kvadrant posilňujúci imunitu. Organizmu v tomto kvadrante liečby dodávame také látky, ktoré výrazne posilňujú imunitný systém, pretože zdravý imunitný systém je základom každého zdravého organizmu.

VODA

nazývaný aj zimný relaxačný kvadrant liečby. Harmonizuje všetky doteraz prijaté prvky. Telu dodávame tie látky, ktoré pôsobia upokojujúco, prinášajú pokoj a súzvuk tela a mysle.

Vlastnosti a funkcie živlov

  • ZEM  plodí a pestuje, dá sa formovať jej funkciou je rozhojňovať a množiť. Vo fázach cyklu premien predstavuje zmenu, dozrievanie až dospenie.
  • VIETOR sa môže ohýbať a napriamovať, jeho funkciou je prenikať do svojho okolia a rozširovať sa. Súvisí s tým čo je krehké, slabé, práve sa rodiace. Vo fázach cyklu premien znamená počatie a rodenie.
  • OHEŇ stúpa nahor a jeho funkciou je ohrievať a vysušovať. Súvisí so všetkým čo je horúcej povahy a čo stúpa nahor. Vo fázach cyklu premien znamená dorastanie a nárast.
  • VODA je vlhká a presakuje nadol a podlieha zmenám, jej funkciou je zavlažovať. Vo fázach cyklu premien predstavuje uchovávanie a konzervovanie.

Vzťah živlov a orgánov v tele

Najdôležitejšie orgány v tele sú pečienka, srdce, slezina, pľúca a ľadviny. Obhospodarujú a riadia chod celého organizmu po stránke fyziologickej aj psychickej. Ich rozmanitá funkčnosť je daná tým, že sú vlastne zhustenou a stvárnenou formou kozmickej energie živlov. Rovnako ako živly v prírode a makrokozme, tak aj tieto orgány tvoria, organizujú a riadia mikrokozmos v tele človeka. Riadia svoje pridružené orgány, príslušné časti tela, zmyslové orgány, ale i sféru duševného a citového života „človek ako celok“.

 

Použitie pri určovaní diagnózy a liečbe

Ľudské telo je jeden vzájomne prepojený celok. Pozorovaním vonkajších príznakov je možné rozoznať stav vnútorných orgánov a tým pochopiť príčinu chorôb.Keď ochorie niektorý vnútorný orgán, porucha jeho činnosti vyvolá príznaky odlišné od obvyklých funkcií organizmu. Preto na základe postrehnuteľných príznakov z okruhu, toho ktorého živlu je možné chorobu priradiť ku konkrétnemu orgánu. Vychýlená rovnováha niektorého z orgánov sa reťazovou reakciou môže šíriť ďalej a môže sa stať zárodkom ochorení u ďalších orgánov. Preto neriešime len problémy vzniknuté na povrchu, ale sústreďujeme sa na predchádzanie možných nepriaznivých vplyvov na iné orgány.

 

Získaj ebook "Liečivé huby pre zdravie" úplne zadarmo stiahni si ebook